Grävmaskinsfirma Lars Ericsson

Grävmaskinsfirman Lars Ericsson utför grävarbeten i området runt Stallarholmen i Strängnäs kommun. Vi utför de flesta vanliga och gräv och schaktarbeten, som exempelvis

  • Anläggningsarbeten
  • Husgrunder
  • Dränering
  • Infiltration
  • Tomtplanering
  • Vägbyggen

Vi är ett företag med över 20 års erfarenhet i branschen. Vi utför huvudsakligen våra arbeten med en grävlastare Huddig 1260B.